Shosta Laboratuvarı

Gerçek et, gerçek lezzet

Shosta Gıda

Laboratuvar

Laboratuvar

Hammadde , Ürün ve tüm üretim prosesleri Gıda Mühendisleri tarafından titizlikle kontrol edilir. Sabri Hosta Şirketi , Standartlara uygun olarak test ve deneyleri yapabilecek yeterlilikte laboratuvar hizmeti ile sağlıklı ve güvenli gıda üretimini sağlamaktadır.

  • Mikrobiyolojik analizler (Ecoli H7, Salmonella, Aerobik Mezofilik, Enretobacteria)
  • Kimyasal analizler (% yağ, rutubet , ph tayini)
  • Üretim ve personel hijyen kontrol swap testleri
  • Su analizleri

Proses ve Son Kontrol

Gıda güvenlik şartları alt yapı , makine, ekipman, personel , ürün , depolama, sevkıyat, proses bazında kontrol edilmektedir.

Üretimi yapılan her ürünün Ambalaj ve işaretleme, Yabancı Madde ,Görünüş, Tat ve Koku, pH ,Toplam Yağ Türk Gıda Kodeksi' ne Uygun olarak mikrobiyolojik incelemesi yapılmaktadır.

Lojistik

Yükleme araç kapasitesine göre yapılır. Taşıma esnasındaki araç sıcaklık değerleri (-18 °C ) araç sorumlusu tarafından sürekli takip edilir.

Nakliye için kullanılan araçların iç ve dış bölümlerinin temizliği, soğuk zincirin kırılmadan büyük titizlikle sevk edilmesi uzman kadrolar ile kontrol edilmektedir.